Metu konkursa devīžu atšifrējums

METU KONKURSS

“ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 64”

DEVĪŽU ATŠIFRĒJUMS

Noslēdzies metu konkurss „Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64“

Metu konkursā tika iesniegti 13 darbi.

Metu konkursa žūrijas komisija strādāja sekojošajā sastāvā:

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Raivo Sabulis, konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” vades loceklis.

Turpināt lasīt “Metu konkursa devīžu atšifrējums”

Žūrijas komisijas ziņojums

METU KONKURSA

„ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 64”

ZIŅOJUMS

RĪGA, 2021. GADA 17. MARTĀ

1. Metu konkurss “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64 “ turpmāk tekstā – Konkurss

1.1 Konkursa mērķis –  iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pārdomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Turpināt lasīt “Žūrijas komisijas ziņojums”

Atklāts Metu konkurss

“Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pādomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu izstrādājot apbūves ieceri, kas tiks balstīta uz konkursā piedāvāto jaunbūves priekšlikumu.

Konkursa objekts – jaunbūves Rīgā, Dzirnavu ielā 64, arhitektoniskie risinājumi un konkursa teritorijas ģenerālplāna koncepcija.

Konkursa Rīkotājs – SIA “Iela 3a”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv un https://dzirnavu64.metukonkurss.lv/

Konkursa žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvades un LAS nozīmētie pārstāvji.

Kopējais Konkursa balvu fonds: 11 000.00 EUR

Konkursa norise – 2020. gada 1.oktobris – 14. decembris