Jautājumi un atbildes

J: Vai prasība – pieredze projektēšanā RVC pēdējo piecu gadu laikā – nav nesamērīga konkursa mērķiem? Vai tā pārmērīgi nesašaurina pretendentu loku?
J: Vai pretendents kvalificēsies konkursam, ja atsauksies uz būvprojektu ēkai RVC aizsardzības zonā?
A: Mainoties likumdošanai, mainās prasības būvprojektu izstrādei un skaņošanai, tāpēc nolikumā minēta pēdējo 5 gadu pieredze. Konkursa Rīkotājs neiebilst, ja konkursa pretendentam ir pieredze ēku projektēšanā RVC vai RVC aizsardzības zonā pēdējo 5-10 gadu laikā.


J: Lūdzu minēt ēkas kopējo kvadrātmetru skaitu no-līdz, uz ko varam atsaukties kvalifikācijā?
A: Kopējo kvadrātmetru skaits nav izšķirošais rādītājs, vēlama pieredze būvprojekta izstrādei blīvā pilsētvidē, kur jauno ēkas būvapjomu nepieciešams integrēt esošajā apbūvē


J: Vēlējāmies noskaidrot, vai varam ņemt dalību metu konkursa, ja ir būvprojekts, kurš tika saskaņots 2012. gadā, bet 2019. gadā tika izstrādāts un saskaņots izmaiņu būvprojekts. Papildus tam, RVC teritorijā mums ir saskaņots projekts minimālajā sastāvā, būvprojekts ir izstrādes procesā, kā arī mums ir pieredze izstrādājot dažādus citus daudzdzīvokļu māju projektus, kuriem ir saskaņoti būprojekti. Vai mūsu pieredze būtu pietiekama, lai ņemtu dalību konkursā?
A: Jā, varat ņemt dalību Metu konkursā!


J: Ja uzņēmumam ir sekojoša kvalifikācija:
– pēc apjoma līdzīgs objekts Rīgas Vēsturiskajā centrā (saskaņots Skiču projekts), bet izstrādāts 2013. gadā;
– pēc apjoma līdzīgs objekts Rīgas Vēsturiskajā centrā (konkursa projekts, oficiāli reģistrēts), izstrādāts 4 gadus atpakaļ;
– pēc apjoma līdzīgs (lielāks) objekts ārpus Rīgas Vēsturiskā centra ar veikta atzīmi par Pūvprojektēšanas nosacījumu izpildi; Vai minētā pieredze ir/nav pietiekoša, lai kvalificētos Konkursam?

A: Jā, pieredze ir pietiekoša! Lūdzu skatīt arī atbildes uz 1. un 2. jautājumu


J: Vai viens birojs var iesniegt divus dažādus Meta piedāvājums?
A: Piedāvājumu daudzums nav ierobežots, respektīvi viens birojs var iesniegt divus dažādus piedāvājumus.


J: Vai norādītās dzīvokļu platības (90 un 120 kv.m.) ir aptuveni vēlamais rādītājs?

A: Divistabu (viena guļamistaba un dzīvojamā istaba) dzīvoklis līdz 90 m², trīsistabu (divas guļamistabas un dzīvojamā istaba) dzīvoklis līdz 120 m² ir aptuveni vēlamās platības


J: Vai šo dzīvokļu istabu skaits, attiecīgi 2 un 3 istabas, domāts guļamistabas vai ieskaitot arī dzīvojamo istabu/virtuvi? Norādītās platības ir neparasti lielas, tāpēc nav skaidrs.

A: Norādītā dzīvokļu platība ir kopējā dzīvokļa/-u platība, kurā ieskaitīta arī virtuve, koridors/halle un sanzmezgls/vannas istaba.


J: Nolikumā minēts, ka nav jāparedz pazemes autostāvvietas. Vai ir nepieciešamas autostāvvietas 1. stāva līmenī?

A: Autostāvvietas ir jāparedz, minimālais skaits 10 – 12. autostāvvietas var paredzēt pusstāva vai 1. stāva līmenī.


J: Vai būves atļautais augstums ir RVC TIAN 271. punktā minētie 21.3 m vai arī vispārpieņemtie 24 m, kas ir arī Tērbatas ielas 7 projekta augstums? Un vai sekojošais punkts nozīmē, ka var piedāvāt risinājumu, kura dzegas augstums ir lielāks par ielas platumu, kā netālu esošajai Galleria Riga ēkai. 7.6.1. starp kultūrvēsturiski unikālām, ļoti vērtīgām un vērtīgām ēkām, projektējot jaunu apbūvi, pilsētvidē saglabājams vēsturiskās apbūves mērogs un tradicionālā ielu un laukumu telpas ainava. Jaunas apbūves augstums katrā konkrētā gadījumā nosakāms pēc ielas ainavas telpiskās analīzes. Augstumu saskaņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Rīgas pilsētas būvvalde

A: Saskaņā ar RVC AZ TIAN 34. noteikumu 2013.gada 18.jūnija grozījumiem Nr.219 „281. Būves augstumu mēra:
281.1.   līdz galvenajai dzegai, ja jumta slīpums ir 45° vai mazāks, vai ja ēkas būvapjoma daļa virs galvenās dzegas tiek veidota ar atkāpi un tā iekļaujas 45° leņķa veidotā telpā, mērot no galvenās dzegas, un ja iekštelpu augstums virs augšējā stāva augšējā pārseguma nepārsniedz 2,4 m;
281.2.   līdz attiecīgā ēkas būvapjoma jumta korei vai parapeta augšējai malai, ja jumta slīpums ir lielāks par 45°, vai ja ēkas būvapjoma daļa virs galvenās dzegas tiek veidota ar atkāpi un pārsniedz 45° leņķa veidoto telpu, mērot no galvenās dzegas.” Dzirnavu ielas platums konkursa novietnes posmā ir mainīgs, vidēji ap 15.40m.