Jautājumi un atbildes

J: Vai prasība – pieredze projektēšanā RVC pēdējo piecu gadu laikā – nav nesamērīga konkursa mērķiem? Vai tā pārmērīgi nesašaurina pretendentu loku?
J: Vai pretendents kvalificēsies konkursam, ja atsauksies uz būvprojektu ēkai RVC aizsardzības zonā?
A: Mainoties likumdošanai, mainās prasības būvprojektu izstrādei un skaņošanai, tāpēc nolikumā minēta pēdējo 5 gadu pieredze. Konkursa Rīkotājs neiebilst, ja konkursa pretendentam ir pieredze ēku projektēšanā RVC vai RVC aizsardzības zonā pēdējo 5-10 gadu laikā.


J: Lūdzu minēt ēkas kopējo kvadrātmetru skaitu no-līdz, uz ko varam atsaukties kvalifikācijā?
A: Kopējo kvadrātmetru skaits nav izšķirošais rādītājs, vēlama pieredze būvprojekta izstrādei blīvā pilsētvidē, kur jauno ēkas būvapjomu nepieciešams integrēt esošajā apbūvē


J: Vēlējāmies noskaidrot, vai varam ņemt dalību metu konkursa, ja ir būvprojekts, kurš tika saskaņots 2012. gadā, bet 2019. gadā tika izstrādāts un saskaņots izmaiņu būvprojekts. Papildus tam, RVC teritorijā mums ir saskaņots projekts minimālajā sastāvā, būvprojekts ir izstrādes procesā, kā arī mums ir pieredze izstrādājot dažādus citus daudzdzīvokļu māju projektus, kuriem ir saskaņoti būprojekti. Vai mūsu pieredze būtu pietiekama, lai ņemtu dalību konkursā?
A: Jā, varat ņemt dalību Metu konkursā!


J: Ja uzņēmumam ir sekojoša kvalifikācija:
– pēc apjoma līdzīgs objekts Rīgas Vēsturiskajā centrā (saskaņots Skiču projekts), bet izstrādāts 2013. gadā;
– pēc apjoma līdzīgs objekts Rīgas Vēsturiskajā centrā (konkursa projekts, oficiāli reģistrēts), izstrādāts 4 gadus atpakaļ;
– pēc apjoma līdzīgs (lielāks) objekts ārpus Rīgas Vēsturiskā centra ar veikta atzīmi par Pūvprojektēšanas nosacījumu izpildi; Vai minētā pieredze ir/nav pietiekoša, lai kvalificētos Konkursam?

A: Jā, pieredze ir pietiekoša! Lūdzu skatīt arī atbildes uz 1. un 2. jautājumu


J: Vai viens birojs var iesniegt divus dažādus Meta piedāvājums?
A: Piedāvājumu daudzums nav ierobežots, respektīvi viens birojs var iesniegt divus dažādus piedāvājumus.